Acest site folosește «Cookies» Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii acestora.

Al-'Aliyy الْعَلِيّْ

Allah a spus:
"... ceea ce cheamă ei în locul Său este deșertăciune și că Allah este Cel mai Înalt [și] Cel mai Mare [Al-'Aliyy, Al-Kabir]." (Coranul, 22:62).

"Al-'Alyyy" este unul din Atributele lui Allah, și este derivat din uluww, înălțime, sublimitate sau măreție față de umilință. Înălțimea la care se face referire este cea a statutului. Al-'Aliyy este înalt, atât de înalt încât El nu poate fi conceput nici vizualizat. Mințile sunt în pierdere în privința Măreției Sale; intelectul nu este capabil să conceapă perfecțiunea Lui.
Potrivit lui Al-Mufradat, unul care este "aliyy" este o persoană proeminentă, un om de distincție. Când este aplicat Celui Atotputernic, ca în (22:62) citat mai sus, semnificația implicită este că El este descris mai presus de oricine sau cu adevărat cunoscut de oricine și El este deasupra a ceea ce spune cineva despre El.
El este cel deasupra a cărui statut nu mai este nimeni, și tot ce există este sub controlul Său. Allah a spus:
"El este Preaînaltul, Mărețul [Al-’Aliyy, Al’Azim]!" (Coran, 2: 255),

"... Însă judecata este la Allah Cel Înalt [și] Mare [Al-'Aliyy, Al-Kabir]." (Coran, 40:12)

"... Cel Mare, Cel Preaînalt!" (Coran, 13:9).

"Înaltă" și "scăzută" poate fi aplicată atât la aspectele tangibile, cât și la cele intangibile. În ceea ce privește cele tangibile, se spune că Arsh (Tron) este mai mare decât Kursi (Scaunul Autorității), iar cerurile sunt mai mari decât pământul. Astfel de cuvinte se aplică numai la lucruri tangibile, lucruri care au dimensiuni. Deoarece Atotputernicul este mai presus de dimensiuni, Ființa lui Al-'Aliyy este mai presus de a fi ca atare.
Cel care este Al-’Aliyy este mai presus de a fi conceput de orice intelect și ale căror atribute sunt prea mari pentru a fi descrise. El este mintea în a cărei măreție unii sunt nedumeriți.
Printre manierele bune a unui credincios sunt: umilința și supunerea față de slava Celui Atotputernic. Numai atunci își exaltează statutul. Al-Qushayri a raportat că Allah l-a inspirat pe Moise să se apropie de un munte, astfel încât să se adreseze lui.
Muntele Sinai se gândea cu foarte multă umilință spunând: "De când trebuie să merit onoarea de a fi locul demn de statutul lui Moise când s-a adresat Domnului său?" Din acest motiv, Allah l-a inspirat pe Moise să se apropie de Muntele Sinai, datorită umilinței acestuia.
Potrivit lui Al-Asma 'wal sifat, unde este citată o tradiție qudsi, Trimisul lui Allah a auzit în noaptea Isra (călătoria de noapte la Ierusalim) o laudă în cerurile înalte, zicând: Subhan Al-'Aliyy al-A'La, Subnahu wa Ta'ala, adică "Slava Celui Prea Înalt, Slava Lui și înălțarea". Iyas ibn Salmah a citat pe tatăl său spunând că a auzit pe Trimisul lui Allah , începând fiecare rugăminte, spunând: "Subhana al-A’la al-Wahhab", "Glorie Celui Prea Înalt, cel care dă totdeauna".