Acest site folosește «Cookies» Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii acestora.

Ad-Dharr الضَّاْرْ

Allah a spus:
Spune: "Eu nu am nici o putere spre dăunarea sau spre folosul meu, afară de ceea ce voiește Allah. (10:49)

Atât Ad-Dharr cât și An-Nafi sunt printre atributele lui Allah.
Majoritatea referințelor în care sunt discutate aceste atribute au combinat ambele atribute împreună. Combinarea acestor două atribute este mai bună: transmite o semnificație mai puternică a Puterii Atotputernicului de a face ceea ce El voiește, oricum El dorește; nimeni nu beneficiază și nu suferă alături de El.
Limba spune că darr, răul, este opusul lui nafi, beneficiul sau avantajul. Allah este Ad-Dharr, adică cel care poate răni pe oricine dorește în orice fel El dorește; El împovărează pe unii din slujitorii Săi sau îi face să cadă pradă bolii conform înțelepciunii Sale; așa că El determină totul și El singur facilitează mijloacele de rău ca un proces al Lui prin care El curăță păcatele sau supune unul dintre slujitorii Săi la un test pentru a-i ridica statutul.
El decide să-i rănească pe slujitorii Săi prin anumite mijloace. El este Cel Înțelept în orice face El, cel mai milos în judecata Lui. Dacă El decide vreun rău, este numai din motive de bine general, iar dacă El decide o boală, este numai medicina folositoare în viața acestei lumi și a vieții de apoi. Allah a spus:
"De te va atinge Allah cu vreun rău, nimeni în afară de El nu-l va putea îndepărta..." (Coran, 6:17).


În această tradiție, prin bunătate și rău înseamnă sănătate și boală, respectiv datorită acestui verset:
"... Noi vă încercăm cu răul și cu binele, în chip de ispită…" (Coran, 21:35).

Imam al-Baqir este citat spunând: